Isotopsisternografi, nukleærmedisinsk metode for undersøkelse av cerebrospinalvæskens sirkulasjon.