Juvenil, som angår ungdommen, som opptrer i unge år.