K er symbol for prefikset 'kilo-' i SI-systemet. Når det er skrevet foran et enhetssymbol betyr det at enheten skal multipliseres med 1000. For eksempel 'kg' (kilogram) betyr 1000 gram.