K, symbol for prefikset kilo- i SI-systemet. Skrevet foran et enhetssymbol betyr det at enheten skal multipliseres med 1000.