Kalkmangel, mangel i organismen på kalsiumsalter, se kalsium. Kalsiumsalter er nødvendige, spesielt for skjelettet. Kroppen inneholder til sammen ca. 1 kg kalk (kalsiumsalter). For å vedlikeholde denne mengden trenges tilførsel av ca. 1 g kalsium daglig. Kalkbehovet er større i vekstperioder og under svangerskap. De viktigste kalkkildene er melk og melkeprodukter. Får kroppen tilført for lite kalk, eller fører tarmsykdommer til at det suges opp for lite eller skilles ut for mye, vil organismen komme i kalkunderbalanse. Dette vil til slutt resultere i at skjelettet blir kalkfattig, og det oppstår osteomalaci og osteoporose («benskjørhet»).