'Kals-' og 'kalsi-' er forstavelser som betyr at noe har med grunnstoffet kalsium å gjøre.