Kasein, protein som finnes i melk og som danner grunnlaget for osteproduksjon.