Ketoner er en fellesbetegnelse på organiske molekyler som inneholder en ketogruppe (= CO) bundet til to alkylgrupper, for eksempel aceton.