Ketosyrer, fettsyrer (og andre organiske syrer) som inneholder en ketogruppe, f.eks. aceteddiksyre. Se også ketoner, ketonstoffer.