C9H7N, er en fargeløs væske med gjennomtrengende lukt. Kinolin kan utvinnes fra steinkulltjære, men blir for det meste fremstilt syntetisk. Se også kinin.