C9H7N, fargeløs væske med gjennomtrengende lukt. Kan utvinnes fra steinkulltjære, men blir for det meste fremstilt syntetisk. Se også kinin.