Kloretyl, kjemisk navn kloretan, formel CH3CH2Cl, fargeløs, meget flyktig væske (kokepunkt 12 °C) som brukes til lokalbedøvelse av huden, f.eks. ved idrettsskader. Ved væskens hurtige fordampning forbrukes så mye varme at huden fryser, og nerveimpulsene lammes midlertidig, slik at det blir mindre smertefølelse.