knokkelbrudd

Knokkelbrudd. 1) Ved fall forover kan det bli brudd av overarmsbenet som gjør at skaftet trenger opp i knokkelhodet. 2) Spolebenet brekker ofte like ved håndleddet. 3) Brudd på lårbenshalsen forekommer ofte hos eldre mennesker. 4) Ved et uheldig fall på hælene kan man forstue anklene, dvs. at leddbåndene blir overstrukket, men iblant kan det bli brudd i en av knoklene, ofte i leggbenet. I foten er det tredje eller midtre mellomfotsbenet som har størst tilbøyelighet for tretthetsbrudd (5). Det kalles også «marsjbrudd», fordi det er forholdsvis vanlig hos soldater.

Knokkelbrudd. av /Store medisinske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Knokkelbrudd er brudd på skjelettet.

Faktaboks

Også kjent som
fraktur

Typer

Direkte brudd oppstår der den ytre kraftpåvirkningen rammer kroppsdelen, mens indirekte brudd fremkalles av krefter som forplanter seg gjennom kroppen. Eksempler på indirekte brudd er brudd på kragebenet ved fall på hendene og ryggbrudd ved fall på setet.

Et brudd kan være komplett, som vil si at det går helt gjennom knokkelen, eller inkomplett, hvis knokkelen bare bøyes eller får en knekk eller en sprekk (fissur). Ved inkomplette brudd kan benhinnen som tilhelingen går ut fra, være uskadet, slik at bruddet gror raskt.

Hvis delene i et brudd er presset inn i hverandre, snakker man om et innkilt brudd. Dette forekommer ikke sjelden ved lårhalsbrudd, og det hender da at pasienten ikke umiddelbart blir klar over at det dreier seg om et brudd.

Ved lukkede brudd er huden hel, mens det ved åpne brudd blir et åpent sår, og eventuelt kan bensplinter stikke frem. Ved åpne brudd er det alvorlig risiko for infeksjon, som kan forsinke eller vanskeliggjøre tilhelingen i vesentlig grad.

Man kan videre skille mellom forskjellige bruddtyper etter kraftpåvirkningens retning i forhold til knokkelstrukturen. Kompresjonsbrudd skyldes et trykk i knokkelens lengderetning. Brudd på ryggvirvlene er ofte av denne karakter. Torsjonsbrudd (dreiningsbrudd) hvor knokkelen vris, er vanlig hos idrettsutøvere, som skiløpere (særlig i slalåm) og fotballspillere. Avrivningsbrudd oppstår når en sene eller et ligament (leddbånd) ved stor belastning river av en del av knokkelen, spesielt hvor senen eller ligamentet har sitt feste. Slike skader opptrer særlig ved kne, ankel og håndledd.

Bruddlinjenes forløp er også et viktig inndelingsgrunnlag, og man skiller blant annet mellom tverrgående brudd, skrå brudd og spiralbrudd. Er knokkelen splittet i mange stykker, foreligger et knusningsbrudd (komminutt fraktur). Brudd nær leddene kan være spesielt kompliserte, med skade også av leddflater, bindevev og bånd.

Årsaker

Langt de fleste knokkelbrudd skyldes ytre vold, men ved visse sykdomstilstander kan en knokkel være så svekket at den brister av seg selv eller ved meget liten påkjenning. Bruddet kalles da spontanfraktur eller patologisk fraktur. Blant de vanligste årsakene til patologisk fraktur kan nevnes den aldersbetingede knokkelskjørhet (senil osteoporose), kronisk benmargsbetennelse (osteomyelitt) og knokkelsvulster. Også visse hormonelle lidelser og enkelte sjeldne sykdommer i skjelettet kan forårsake patologiske frakturer. Mest utsatt er ryggvirvlene, lårhalsen og overarmsbenet. Patologiske frakturer er vanskelige å behandle, da deres egentlige årsak er en svekkelse av knokkelvevets evne til å fornye seg selv.

Symptomer og diagnostikk

Symptomer ved knokkelbrudd er smerter, ømhet og hevelse på bruddstedet. Det er karakteristisk at det også er indirekte ømhet, som vil si smerter på bruddstedet ved bevegelse av knokkelen. Det kan være unormal bevegelighet på bruddstedet, og man kan av og til høre eller merke at bruddendene gnir mot hverandre. Ved forskyvning av bruddstykkene (dislokasjon) kan det være en tydelig formforandring av den skadede kroppsdelen. Hvis musklene har trukket det ene bruddstykket opp ved siden av det andre vil kroppsdelen være forkortet. I en del tilfeller kan diagnosen bare stilles med sikkerhet med røntgen. Ved ankelskader og ved innkilte brudd kan det for eksempel være vanskelig å skille mellom et brudd og en forstuing med skade bare av ligamenter.

Hevelsen skyldes blødning fra benvevets mange blodårer. Eventuelt kan bensplinter også ha skadet nærliggende blodårer. Blødningene kan være meget betydelige. Ved brudd i lårbenet kan det i noen tilfeller tømmes ut flere liter blod i vevet, noe som kan gi livstruende sjokk med blodtrykksfall. Også andre blodårer, nerver og organer kan bli skadet ved knokkelbrudd. For eksempel er den midtre hjernehinnearterien (arteria meningea media), som har sitt forløp på innsiden av kraniet, utsatt ved brudd på kraniet. Her kan det gå mange timer før blødningen når et slikt omfang at den gir symptomer. Ved visse åreskader som følge av knokkelbrudd, blant annet ved brudd på lårbenet like over kneet, kan det utvikle seg koldbrann (gangren) nedenfor bruddstedet fordi blodforsyningen blir for dårlig. Disse komplikasjonene er sjeldne, og de kan forebygges ved en omhyggelig undersøkelse av den skadede.

Nerver kan bli skadet både ved overriving og av trykket fra en blodansamling, og legen vil derfor etterprøve sensibiliteten (føleevnen) og muskelfunksjonen i den skadede kroppsdelen.

I de første dagene etter et alvorlig knokkelbrudd opptrer ofte en lett temperaturforhøyelse. Den kan skyldes infeksjon, men som regel dreier det seg bare om en såkalt resorpsjonsfeber, som følger oppsugingen av nedbrytningsprodukter fra blodansamlingen.

Førstehjelp og behandling

Førstehjelp

Ved knokkelbrudd bør man søke lege. Ved alvorlige brudd må man tilkalle ambulanse eller annen spesialtransport. I ventetiden må man gjøre det så bekvemt som mulig for den tilskadekomne. Man må også berolige vedkommende, og den skadede skal ikke fryse. Frost vil øke sjansen for utvikling av sjokk. Det kan bli nødvendig å legge en støttebandasje for å muliggjøre transport av den personen som er kommet til skade.

Behandlingen

Behandlingen består i å fiksere bruddet mens det gror. Dersom bruddet er ut av stilling (dislokert) må man først føre på plass (reponere) bruddstykkene før de fikseres slik at de kan vokse sammen i ro.

Reponeringen utføres med pasienten i narkose, eller man bruker lokalbedøvelse, og muskulaturen skal være avslappet. Det er ikke alltid nødvendig å operere selv om bruddet må reponeres. De fleste brudd må fikseres, og til dette brukes som regel en gipsbandasje, som både fikserer bruddstedet og de tilstøtende leddene.

En gipsbandasje som omslutter en arm eller et ben, kan bli for stram, slik at armen eller benet hovner opp. Etter hvert kan da nerver og blodårer komme under trykk. Pasienten bør være oppmerksom på dette og henvende seg til lege hvis hender eller føtter blir kalde og bleke, eller hvis fingrer eller tær «sover».

Ved visse brudd blir bruddendene forskjøvet i forhold til hverandre av kraftige muskeldrag. Disse kan være umulig å behandle med gips, det gjelder for eksempel brudd på lårbenet eller lårhalsen. Disse bruddene må stabiliseres med intern eller ekstern fiksasjon, det vil si at man opererer og fikserer bruddendene internt med utstyr som metallskinner, nagler, skruer og ståltråd, eller med et ytre fiksasjonsapparat. Med dette oppnår man at bruddstedet kan belastes mye raskere, slik at pasienten kan komme i bevegelse igjen. Det er også viktig å forhindre at leddene blir stive og musklene svekkes og svinner på grunn av manglende bruk. Pasienten må holde de ikke-fikserte leddene i funksjon og må lære seg å spenne og slappe muskulaturen uten at helingen forstyrres. Systematisk fysikalsk-medisinsk behandling med øvelser inngår derfor som del av bruddbehandlingen.

Tilheling

Tilhelingen av et knokkelbrudd begynner praktisk talt i samme øyeblikk som bruddet inntrer. Bindevevsceller vokser inn i blodansamlingen omkring bruddstedet og danner et arrvev, og dette vevet omdannes av knokkeloppbyggende celler (osteoblaster) fra benhinnen og benmargen til et brusklignende vev, som etter hvert opptar kalksalter og blir solid. Dette arrvevet, som på røntgenbildet kan sees som en fortykkelse av knokkelen, betegnes kallus. Dette muliggjør en begynnende forsiktig belastning av knokkelen. Kallus omdannes etter hvert til normal knokkelstruktur. Helingen forløper hurtigere hos barn enn hos voksne og raskere hos friske enn hos svekkede og gamle mennesker. Noen knokler heler hurtigere enn andre, og dessuten spiller bruddets karakter, bløtdelsskader og ernæringen en rolle. Kallusdannelsen tar fra et par og opp mot 16 uker, men etter det går det lengre tid før knokkelen blir like sterk som før. Det er viktig at knokkelen belastes gradvis for at oppbyggingen av kallus kan få det riktige forløpet.

Prognose og komplikasjoner

Hvis en fraktur er reponert i god stilling og det ikke er alvorlige skader av årer, nerver eller andre bløtdeler, vil knokkelhelingen som regel forløpe helt ukomplisert. Men i noen tilfeller kan helingen forløpe langsomt eller bli utilstrekkelig. Blant de viktigste årsakene til dette kan nevnes infeksjon, dårlig blodforsyning til bruddstedet eller dårlig fiksering, slik at bruddflatene ikke får nødvendig kontakt. Resultatet kan bli at det oppstår et falskt ledd, en pseudartrose, hvor bruddendene avgrenses av en hard bindevevssubstans, men kan beveges i forhold til hverandre. Behandlingen er kirurgisk og består i transplantasjon av benvev (som vanligvis tas fra pasientens hoftebenskam) og intern fiksasjon med osteosyntese.

En alvorlig komplikasjon som særlig forekommer ved brudd på de store rørknoklene, er fettemboli, som vil si at det dannes fettlignende blodpropper som antakelig stammer fra benmargen. Disse blodproppene kan sette seg fast i lungenes og hjernens kapillarer (embolisme).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg