Ko- er en forstavelse som betyr 'sammen, samtidig med'.