Koagel, utfelling ved blodlevring, se koagulasjon.