Kolchicin, colchicinum, et vannløselig, nitrogenholdig stoff, utvunnet av frø fra tidløs, Colchicum autumnale. Kolchicin er et meget sterkt virkende stoff (maksimaldose 1 mg); ble tidligere brukt som middel mot gikt og podagra. Kolchicin har spesiell innvirkning på celledelingen hos plantene, og brukes for å oppnå planter med høyere kromosomtall (polyploidisering).