Kolekalsiferol, vitamin D3, dannes i huden fra 7-dehydrokolesterol, et kolesterollignende molekyl, ved at ultrafiolett lys (f.eks. sollys) bryter opp deler av kolesterolstrukturen. Kolekalsiferol er igjen et substrat for enzymet 25-hydroksylase i leveren som hydroksylerer dets karbonatom nr. 25. Dette fører til dannelsen av kalsidiol (25-hydroksykolekalsiferol, 25-hydroksyvitamin D3).