Konduktor, frisk anleggsbærer, dvs. et individ som bærer et x-bundet eller autosomalt, recessivt anlegg i enkel dose. Begrepet brukes særlig om kvinner som kan overføre et kjønnsbundet anlegg til sine sønner.