Konformasjonsbestråling er en type strålebehandling.