Konjugasjon, kjønnet formeringsmåte hos bakterier og andre encellede organismer der vegetative celler legger seg inntil hverandre og arvemateriale fra de to cellene utveksles og rekombineres.