Konkordans, i genetikken prosentvis samsvar mellom tvillinger med hensyn til en egenskap eller sykdom. Dersom konkordansen er hyppigere hos eneggede enn hos toeggede tvillinger, taler det for at egenskapen/sykdommen er arvelig influert eller betinget. Konkordansen kan i så fall brukes til å måle arveligheten (heritabiliteten) av egenskapen/sykdommen.