Konsultere, spørre til råds. Ordet brukes f.eks. om å rådspørre en lege. Se konsultasjon.