Kopper, akutt, meget smittsom virussykdom som under ledelse av Verdens Helseorganisasjon ble utryddet over hele verden i løpet av 1960- og -70-årene.