Kostnad-effekt-analyse, også kalt kostnad-effektivitetsanalyse, en helseøkonomisk metode der kostnaden ved et helsetiltak måles i en monetær enhet (f.eks. norske kroner) og nytten måles i en ikke-monetær enhet (f.eks. økte leveår, redusert blodtrykk, antall forebygde benbrudd). Dette innebærer ikke egentlig en verdisetting av resultatet som oppnås, men er en beregning av kostnadene for å oppnå f.eks. ett ytterligere leveår.

Dersom samme enhet brukes som resultatmål for ulike tiltak, kan metoden nyttes for å foreta prioriteringer mellom de forskjellige tiltakene. For eksempel kan kostnader per enhet redusert serumkolesterol (kolesterolkonsentrasjonen i serum) (mmol/l) på denne måten beregnes for ulike legemidler og for andre kolesterolsenkende tiltak som kostholdsendringer.

Ofte blir nytteverdien av helsetiltak målt i såkalte kvalitetsjusterte leveår (quality adjusted life years, QALYs), som baserer seg på produktet av antall økte leveår og livskvaliteten i disse årene. Se også kostnad-nytte-analyse.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.