Kostnad-nytte-analyse, fra engelsk cost benefit-analyse, også kalt nytte-kostnadsanalyse, en helseøkonomisk metode der både kostnader og nytte av et helsetiltak måles i penger. En kostnad-nytte-analyse forutsetter altså i tillegg til en oversikt over utgiftene ved et tiltak, f.eks. et vaksinasjonsprogram, også en eksplisitt prissetting av det utbyttet som oppnås. Det betyr at helsegevinsten, f.eks. i form av økte leveår, må omregnes til penger. Dette er vanskelig, og noen vil også hevde at det er uetisk.

Mens kostnad-nytte-analyser utføres for at man skal finne ut om tiltak i det hele tatt bør utføres (om de «lønner seg»), blir kostnad-effekt-analyse ofte utført for at man skal kunne prioritere mellom ulike tiltak.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.