Kragebenet, en S-formet knokkel som danner forbindelsen mellom brystbenet og skulderbladet og dermed kommer til å overføre kreftene fra armen og til brystkassen. Dette stiller store krav til leddkonstruksjonen, og leddet mot brystbenet (sternoklavikularleddet) er derfor forsynt med en leddskive av brusk. Leddet selv er et sadelledd. Leddet mot skulderbladet (akromioklavikularleddet) er nærmest et plant ledd. Kragebenet, som lett kan føles under huden, har en konveks krumning mot brystbenet og en konkav krumning ut mot skulderen. Det er utsatt ved ytre skader og kan på grunn av sin spinkle konstruksjon forholdsvis lett brekke. Knokkelen utvikler seg dels ved direkte, dels ved indirekte forbening. Den er den første knokkelen i kroppen som forbener, og samtidig den siste som blir ferdig utviklet (ofte først i 25-30-årsalderen). Kragebenet mangler hos en rekke pattedyr, blant annet hovdyr og hvaler. Se også skulder.