Et kriterium er et kjennemerke eller avgjørende kjennetegn.