Kroppsmålinger er systematiske målinger av vekt og lengde hos mennesker. Se biologisk antropologi.