kugalskap

Artikkelstart

Kugalskap er en dødelig overførbar nevrodegenerativ hjernesykdom som begynte å ramme storfe i Storbritannia og Nord-Irland i 1985. Det er også rapportert tilfeller i flere EU-land og i USA. Symptomene er endret atferd, gradvis tap av koordinasjonsevne og død. Det finnes ingen behandling. Inkubasjonstiden er flere år. Smittestoffet er sannsynligvis et infeksiøst protein (prion). Det medisinske navnet på tilstanden er bovin spongiform encefalopati (BSE) og kalles på engelsk for mad cow disease. En beslektet nevrodegenerativ sykdom er Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJD) som rammer mennesker.

Faktaboks

Også kjent som

Mad Cow Disease og bovin spongiform encefalopati, BSE

Sykdommen

Deler av hjernen får et svamplignende (spongiformt) preg på grunn av svinn av hjerneceller, med påfølgende nevrologiske symptomer. Symptomene er progressiv demens og nevrologiske tegn, som ufrivillige bevegelser og ustøhet. Det opptrer også karakteristiske forandringer når hjernefunksjonen undersøkes ved EEG. Endelig utfall er alltid dødelig.

Sykdommen forekommer hos kveg, men kan spres til mennesket. Hittil har millioner av kuer blitt slaktet og tilintetgjort for å stanse epidemien. Man har ikke klart å isolere noen egentlig virusstruktur hos syke dyr, men prioner, små proteinstrukturer uten kjent arveanlegg, kan påvises. Det antas at kveget fikk i seg prionene ved at innvoller og knokler fra sauer, og muligens andre dyr, ble oppmalt og tilblandet fóret. Stadig flere mennesker er blitt smittet, og de har utviklet en tilstand som ligner på Creutzfeldt-Jakobs sykdom.

Forekomst og utfordringer

På grunn av omfattende nedslakting og brenning av kadavere er ikke BSE lengre et stort problem. Mer enn 200 000 enkelttilfeller av BSE ble registrert i Storbritannia alene. En medvirkende årsak til den eksplosive økningen i antall BSE-tilfeller kan ha vært at det ble tatt i bruk utilstrekkelig varmebehandlet fôrtilskudd av oppmalte knokler og innvoller fra smittebærende dyr, både kuer og sauer. Prioner er varmebestandige og destrueres først ved høye temperaturer.

Norge har i flere år gjennomført tiltak som sikrer mot spredning av BSE. Tiltakene inkluderer forbud mot fôring med kjøttbenmel, strenge regler for håndtering av slakt og et kontrollprogram for BSE og den beslektede tilstand skrapesyke. Norge har hatt en lav import av dyr, og alle dyr og deres avkom blir testet for BSE.

I 1997 var det i Storbritannia beskrevet tolv tilfeller av en ny, dødelig variant av Creutzfeldt-Jacobs sykdom hos relativt unge mennesker (nvCJD) (den klassiske varianten av Creutzfeldt-Jacobs sykdom rammer eldre). Både symptomer, priontype og hjernevevets mikroskopiske utseende tydet på at årsaken var den samme som ved BSE. Den lange inkubasjonstiden tatt i betraktning førte dette til engstelse for at en større epidemi av nvCJD kunne utvikle seg hos mennesker som har spist infisert kjøtt, men dette har til nå ikke skjedd. Antall beskrevne tilfeller hos mennesker er mindre enn 200.

I januar 2015 ble det bekreftet atypisk BSE hos en 15 år gammel ku i Nord-Trøndelag. Dette er det første rapporterte tilfellet av BSE i Norge. Mye tyder på at den atypiske sykdomsformen oppstår spontant hos eldre dyr, og ikke smitter gjennom dyrefôret. Den atypiske sykdomsformen anses derfor ikke som smittsom.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg