Kymotrypsin, proteinspaltende enzym som syntetiseres i bukspyttkjertelen.