Kysthospital, gammel type norske spesialsykehus for behandling av kjerteltuberkulose (skrofulose) og tuberkulose i ben og ledd. Hospitalene ble bygd ved kysten fordi man mente klimaet der var spesielt gunstig for pasientene. Kysthospitalene er nå tatt i bruk for andre formål eller nedlagt fordi tuberkulose av denne typen ikke er så aktuell lenger.