Løsemidler, væsker som lett løser opp andre stoffer (se løsning). Det viktigste løsemiddelet, både teknisk og biologisk, er vann. Med løsemidler mener man imidlertid ofte de væskene som løser opp fett og fettlignende stoffer som ikke løser seg i vann. Se organiske løsemidler. Se også løsemiddelskade.