Labi- eller labio- kommer av latin labium, som betyr leppe-.