Larmskade, den hyppigst registrerte yrkessykdom i Norge med mer enn 1000 nye tilfeller årlig. Skaden forekommer først og fremst i industribedrifter med mye larm. Skaden er nesten alltid symmetrisk, med tilnærmet lik skade på begge sider. Skaden opptrer hyppigst i frekvensområdene 4000–6000 Hz. Larmskaden opptrer ved at hårcellene i Cortis organ mister sine «hår», en skade som er uopprettelig.