Leptosom, i den tyske psykiateren Ernst Kretschmers (1888–1964) typelære betegnelse på en (naturlig) mager person med smale skuldrer, lang, smal og flat brystkasse og langt, smalt hode. Muskelmassen er liten, ofte er kroppshøyden stor. Synonymt med astenisk type (se også asteni). Betegnelsen ble innført i 1921.