Leuk- er en forstavelse som angir at noe er hvitt eller fargeløst, samme som 'leuko-'.