Leukeran er produsentnavnet for cellegiften klorambucil.