Liaison betyr 'forbindelse', 'sammenknytting'. Uttrykket brukes i medisin vanligvis om psykiatere som arbeider ved en somatisk avdeling (liaison-psykiater).