Liaison, forbindelse, sammenknytting; begrepet brukes i medisin vanligvis i forbindelse med psykiatere som arbeider ved en somatisk avdeling (liaison-psykiater).