Lineærakselerator, apparat for å akselerere partikler, viktigste utstyrsenhet for (ekstern) strålebehandling av kreft. Elektroner akselereres til meget høy hastighet ved hjelp av mikrobølger, og benyttes direkte (elektronbestråling) eller til å skape høyenergetisk røntgenstråling (fotonstråling). Se også strålebehandling.