Locus, plass på et kromosom. Et gitt gen (arveanlegg) inntar alltid samme plass på et bestemt kromosom, og denne plassen kalles genets locus. Se også genetikk, kromosomer.