Locus coerulus, kjerne i hjernebroen som har den største opphopningen av noradrenerge nevroner (nerveceller) i hjernen. Kjernen har stor betydning for våkenhet og søvn, oppmerksomhet og tonus i forbindelse med ytre stress.