Luktgrense, den laveste luftkonsentrasjon av en gitt gass som kan luktes av de fleste som utsettes for gassen. Luktgrensen er for de fleste gasser lavere enn grenseverdien for arbeidsatmosfære, noe som betyr at gassen kan luktes ved vesentlig lavere luftkonsentrasjoner enn Arbeidstilsynet anbefaler som konsentrasjonsnorm for gassen.