Luktstoffer, fellesbetegnelse på stoffer som i gassform påvirker luktecellene i neseregionen. Se luktesansen.