Lymfokin, undergruppe av interleukiner, som igjen er en undergruppe av cytokiner. Felles betegnelse på biologisk aktive substanser som blir produsert og frigjort fra T-lymfocytter når slike celler reagerer med antigen og blir stimulert. Lymfokinene regulerer utviklingen av immunreaksjoner.