Magnetresonansspektroskopi, undersøkelsesmetode som bygger på at kjernene i forskjellige grunnstoffer har ulike magnetresonansegenskaper, larmorfrekvenser. Typisk larmorfrekvens i Hz (herz) i 1,5 T (tesla) magnetfelt er 640 for hydrogen, 770 for fosfor, 5000 for karbon og 120 000 for fluor. Kjemiske bindinger påvirker disse egenskapene og gir ulike kjemiske stoffer typiske spektra. Forskjellige stoffskifte- og sykdomsprosesser kan på denne måten identifiseres med MR-spektroskopi. I moderne magnetresonansspektroskopi kombineres spektrogrammet med den anatomiske fremstillingen av vevet og gir et anatomisk bilde av hvor de forskjellige kjemiske prosesser foregår. Medisinsk har metoden størst anvendelse ved MRI av hjernen. Se også magnetresonans.