Makro-, forstavelse som betyr stor, forstørret. Motsatt: mikro-.