Makroskopisk betyr at noe er synlig for det blotte øye. Motsatt av mikroskopisk.