Makroskopisk, synlig for det blotte øye. Motsatt: mikroskopisk.