Mal, sykdom. F.eks. grand mal (stor sykdom), betegnelse for den generaliserte formen for epilepsi, i motsetning til petit mal (liten sykdom), den lokaliserte formen uten toniske og kloniske kramper.