Mal-, forstavelse som betegner en avvikende, forstyrret, dårlig eller syk tilstand.