Metode til å trekke ut findelte droger med en væske. Maserasjon utføres ved 15–25 °C i godt lukkede kar under rysting eller røring. Ved studier av organismers finere bygning benyttes ofte maserasjon med væsker som oppløser bindingssubstansen mellom cellene, vevsfibrene o.l., så disse kan studeres isolert.