Medisinsk elektronikk, anvendelse av elektronikk i medisinen, ofte sammen med medisinsk databehandling. Dette er et eget fagområde med egne spesialister. F.eks. ved overvåkings- eller intensivavdelinger brukes medisinsk elektronikk i overvåkingen av spesielt dårlige pasienters (hjerteinfarkt, skader, etter operasjoner) funksjoner, som puls, blodtrykk, temperatur, respirasjon, hjertevirksomhet o.l. Medisinsk elektronikk brukes også mye i diagnostikk og behandling, og ikke minst i medisinsk forskning.