Meiose, celledeling som fører til dannelse av kjønnsceller. Kjønnscellene er haploide (av gr. haplos, 'enkel'), dvs. de inneholder bare ett enkelt sett med kromosomer, i motsetning til alle andre celler som er diploide (av gr. diplos, 'dobbel'), dvs. som har dobbelt sett med kromosomer (ett sett fra far og ett fra mor).

Meiosen er grunnlaget for seksuell formering og starter med at kromosomene fordobles som ved vanlig vekstdeling (mitose). Til forskjell fra vekstdeling danner så de to kromosomene som inngår i ett kromosompar og som inneholder samme sett gener (homologe kromosomer), par og begynner å utveksle biter ved en prosess som kalles overkrysning. Se genetikk (Gener og kromosomer) og kromosomer (Kjønnsdeling). Deretter trekkes de homologe kromosomene fra hverandre med ett sett til hver dattercelle. Et viktig poeng er at for hvert enkelt kromosompar skjer fordelingen av kromosomet arvet fra far og mor helt tilfeldig og uavhengig av hvordan de andre kromosomparene fordeler seg. Kombinasjonen av overkrysning og uavhengig fordeling gjør at hver kjønnscelle får en unik kombinasjon av gener nedarvet fra far og mor.

Etter denne første reduksjonsdelingen har dattercellene haploid kromosomtall, riktignok med dobbelt sett kromosomer. Ved den andre reduksjonsdelingen separeres så de fordoblede DNA-molekylene i hvert kromosom fra hverandre, som ved vanlig vekstdeling.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.